Vejledende priser 2022

Grundpris kr. 348,- pr. time ekskl. moms

Maskintillæg kr. 95,- pr. time ekskl. moms

Maskintillægsprisen til grundprisen indeholder:
Maskine, kørsel til og fra samt miljøtillæg.

Vi indgår som hovedregel en pasningsaftale efter tilbud.

Miljø: Vores mindre maskiner bruger miljøbenzin og de større er valgt og indkøbt med miljøhensyn for øje.